Čo je ERP v skutočnosti?

ERP je skratka pre „Enterprise Resource Planning“, teda plánovanie podnikových zdrojov. Čo je ERP...