ERP je skratka pre „Enterprise Resource Planning“, teda plánovanie podnikových zdrojov. Čo je ERP v skutočnosti? Je to softvér alebo systém, ktorý pomáha firmám riadiť každodenné činnosti v oblasti zásobovania, výroby, služieb a iných procesov. ERP softvér sa tiež používa na zjednodušenie individuálnych aktivít v oddeleniach ako účtovníctvo, obstarávanie, riadenie vzťahov so zákazníkmi a krízový manažment. Jednoducho povedané, ERP systém spája každý aspekt spoločnosti a ukladá všetky informácie do jednej spoločnej databázy.

Ako funguje ERP systém?

Hlavným účelom ERP systému je zvýšiť efektívnosť spoločnosti, a to riadením a zlepšovaním využitia zdrojov. Zníženie počtu potrebných zdrojov bez obetovania kvality a výkonu sú kľúčom k zvýšeniu ziskovosti spoločnosti.

ERP softvér sa dotýka všetkých aspektov riadenia firmy a sprostredkováva:

  • Integrovaný systém
  • Spoločnú databázu
  • Spoločné používateľské rozhranie medzi aplikáciami

Vďaka jednotnému systému netreba udržiavať samostatné databázy a tabuľky, ktoré by bolo potrebné aj tak manuálne spájať. Spoločnosti tak dokážu ušetriť čas, náklady a predchádzať chybám a nedorozumeniam medzi rôznymi oddeleniami.

vyvoj predaja erp

FLOWii ERP rastie s vašim biznisom a navyše nemusíte platiť žiadne tisíce za nasadenie erp sytému.

 


Mohlo by vás zaujímať: ZÍSKAŤ RODINNÉ PRÍDAVKY Z RAKÚSKA JE JEDNODUCHŠIE NEŽ SI MYSLÍTE, NEPREMEŠKAJTE SVOJU ŠANCU!


 

Aké odvetvia môžu vyťažiť z ERP systému?

ERP softvér je použiteľný takmer vo všetkých odvetviach (výroba, elektronika, automobilový priemysel, letectvo, zdravotníctvo, potravinárstvo). Dokáže efektívne zjednodušiť komunikáciu medzi oddeleniami a jednoduchšie si poradiť s každodennými problémami. Môže z neho vyťažiť každá firma, ktorá chce posunúť svoje podnikanie na novú úroveň.

Kedy potrebujem ERP?

Rozvoj podnikania sa často zameriava na ciele, ktoré vedú k dlhodobému rastu spoločnosti. Zavedenie ERP systému by ste mali zvážiť v týchto prípadoch:

  • Podnikové procesy sú neefektívne a nepodporujú rozvoj spoločnosti.
  • Chýbajú bezpečnostné opatrenia, ktoré by znížili pravdepodobnosť chýb.
  • Predlžuje sa doba potrebná na reagovanie na podnety zákazníkov.
  • Manuálne vkladanie údajov trvá dlho a znižuje produktivitu.

Ak rozmýšľate nad zavedením ERP systému, informujte sa o jeho fungovaní u odborníkov. Implementácia softvéru nie je najlacnejšia a môže trvať dlhšie, ako si myslíte. No ak systém budete správne udržiavať, pomôže vašej spoločnosti na ceste k úspechu.


Zdroj: qad.com, pixabay.com, flowii.com