Vybrať si odznak na upútanie pozornosti na firmu, jej logo, na nový produkt či pri politickej kampani, je správna voľba.
Prečo do neho investovať? Pretože je to:

  1. výborný propagačný predmet (ľudia sa mu potešia, skrášlia si nim „oufit“)
  2. šetrí vaše finančné prostriedky (nízkonákladová výroba v našej firme)
  3. reklamná správa bude komunikovaná po dlhú dobu (napr. ozdoba na chladničke)

odznaky

PREČO STAVIŤ NA ODZNAK

Ľudia sa venujú rôznym koníčkom, ktorými si vypĺňajú všedné dni. Jedným z nich je aj vášnivé zberateľstvo všakovakých predmetov. Môžeme tu zaradiť aj zber odznakov. Ich história siaha do stredoveku, kedy sa využívali ako šperky, no časom sa stala ich hodnota dôležitejšia. Človek si ich musel zaslúžiť, hlavne vo vojnovom období, kedy danému človeku priraďovali istú moc a postavenie. V súčasnosti odznak hovorí o istej odbornosti a výkonnosti, ako príklad môžeme uviesť policajný, hasičský, plachtársky, skautsky, turistický atď. Samozrejme, mohli by sme hovoriť o mnohých ďalších deleniach.

MINULOSŤ V DNEŠNEJ PODOBE

V minulosti emblém hovoril o príslušnosti k istému rodu. Aj v súčasnosti má podobnú funkciu. Chceme nim na niečo upozorniť alebo sa niekam zaradiť. Už však nejde o rody, ale skôr o rôzne hnutia, kluby, združenia. Odznak môžeme tiež využiť ako odmenu za nejaký výkon, napríklad školy môžu odmeniť svojich študentov či súťažiacich, ale tiež môže slúžiť ako propagácia. Pýtate sa propagácia čoho? Všetkého. Môže ísť o propagáciu mesta, pamiatky, hradov, zámkov, mestský akcií atď. Kozmetické firmy môžu využiť tento lacný reklamný prostriedok na potešenie svojich zákazníčok. Pivovary môžu potešiť mužské pohlavie odznakom v podobe otvárača na pivo. Politické strany môžu nimi oslovovať a získavať svojich voličoch. Hudobné skupiny môžu takto poďakovať svojím fanúšikom. Veľtrhy, výstavy či rôzne konferencie môžu použiť tento marketingový nástroj na prilákanie, alebo na poďakovanie účastníkom. Je nespočetne veľa možnosti ako ho uplatniť v praxi.

Vy máte nápad a my stroje. Takto vieme vaše originálne myšlienky priviesť až do finálnej hmotnej podoby. K tomu vieme zaistiť tiež odpredaj strojov a dielov na výrobu týchto propagačných predmetov. Vybrať si našu firmu je správna voľba. Prečo? Pretože sa postaráme o to, aby boli vaše náklady čo najnižšie a kvalita čo najvyššia. Na sklade máme veľké zásoby, a preto sú dodávky odznakov vždy rýchle a načas. Sme pružná a ústretová firma, ktorej záleží na tom, aby ste boli nielen zákazníci, ale aby ste boli spokojní zákazníci. Preto vám ponúkame možnosť realizovať vaše originálne nápady. Stačí sa rozhodnúť, aký bude mať tvar (kruh, srdce, osemhran, iná kreatívna forma), druh (klasické, magnetové, blikajúce, kľúčenkové prevedenie) a motív (fotografie, logá, mottá, kresby, postavičky, zábavné myšlienky).