Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom dnešnom zasadnutí sankcionovala televízie za možné porušenia zákona. Vysokú pokutu v súhrnnej sume 43-tisíc eur udelila televízii Joj (vysielateľ MAC TV) za viaceré porušenia zákona.

Sankciu 30-tisíc eur udelila televízii Joj za zásah do ľudskej dôstojnosti v relácii V Siedmom nebi, odvysielanej 20. mája minulého roka. Podľa Rady svojím obsahom a spôsobom spracovania a prezentovaním intímnych informácií o súkromí, striedaní zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť, traumatických zážitkoch a problematickej psychike sestier Hrotákových, zasiahla do ľudskej dôstojnosti v programe zobrazených účinkujúcich sestier.

Rada už v minulosti (8. novembra 2016) uložila vysielateľovi pokutu 15-tisíc eur za odvysielanie tohto programu, v ktorom sa zasiahlo do ľudskej dôstojnosti sestier. Rozhodnutie je potvrdené súdom.

Ďalšiu pokutu 7 000 eur dostala televízia Joj za prekročenie počtu povolených prerušení programu reklamou. Film Centrálna inteligencia, ktorý televízia odvysielala 9. júna 2019 v doobedňajších hodinách, prerušila zaradením reklamy až päťkrát. Film trval cca 143 minút a 29 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), pričom reklamné brejky môžu tvoriť maximálne 20 percent z jednej hodiny, teda maximálne 12 minút.

Tretiu pokutu vo výške 6 000 eur dostala televízia Joj za porušenie ochrany maloletých, ku ktorému došlo dňa 18. júna 2019 o cca 13:10 hod. pri odvysielaní programu Rodinné záležitosti. Televízia ho označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie a mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov. V tom prípade by ho televízia mohla vysielať až po 20:00 hod.

Rada tiež začala správne konanie voči televízii Markíza (vysielateľ Markíza-Slovakia) v súvislosti s možným zásahom do ľudskej dôstojnosti a za možné porušenie ustanovení o ochrane maloletých z dôvodu odvysielania príspevkov týkajúcich sa výbuchu plynu v Prešove. Informovala o tom hovorkyňa Ivana Čaučíková.

Viac sa dočítate tu.