Elektroprevodovky sú šikovným spôsobom, ako efektívne vyriešiť pohon zariadení. V rámci niektorých aplikácií sú celkom prirodzeným rozšírením elektromotora, ktoré vedú k zvýšeniu produktivity. Investíciou do kvalitnej elektroprevodovky získavate istotu, že procesy vo vašej prevádzke sa zlepšia. Aby to tak ale mohlo byť, pripravili sme pre vás základné tipy na údržbu týkajúce sa predovšetkým mazív a tesnenia.

Základným kľúčom k tomu, aby vám elektroprevodovka spoľahlivo fungovala, je jej pravidelná a dôkladná údržba. Ešte pred sprevádzkovaním elektroprevodovky je potrebné skontrolovať všetky tesnenia a tiež olejové náplne. Po uvedení do prevádzky si treba všímať, či nedochádza k prehrievaniu elektroprevodovky. Ako sme už ale avizovali, zamerajme sa na tesnenia a mazivá.

Mazivá a tesnenia elektroprevodovky

elektroprevodovky

Čelná elektroprevodovka

Každá pohyblivá časť prevodovky musí byť pokrytá vrstvou maziva, aby nedochádzalo k prehrievaniu či poklesuvýkonu. Štandardne sú elektroprevodovky s veľkosťou 025 až 090 dodávané so syntetickou náplňou. Pri ostatných typoch sa využíva minerálny olej, ktorý je potrebné pravidelne meniť podľa pokynov výrobcu. Po prvej inštalácii sa vo všeobecnosti odporúča výmena oleja po 300 hodinách prevádzky.

Vašu pravidelnú pozornosť si zaslúžia aj tesnenia elektroprevodovky. Prachové usadeniny, prípadne piliny či iné nečistoty môžu spôsobovať vyššiu záťaž prevodovky a jej následné prehrievanie. Tesnenia nesmú byť nikde popraskané a ani prepúšťať. Pri aplikovaní náterov je potrebné tesnenia dôkladne prekryť.

Šneková prevodovka – tesnenia a mazivá

Ako je to v prípade šnekových prevodoviek? Spôsob údržby je veľmi podobný. Aj v tomto prípade platí, že minerálny olej v šnekovej prevodovke je potrebné pravidelne meniť podľa pokynov výrobcu. Syntetické a minerálne náplne sa za žiadny okolností nesmú miešať. Ak sa chystáte vymeniť náplň v šnekovej prevodovke za iný typ resp. značku, je potrebné dôkladné vyčistenie prevodovky.

 

Snekova prevodovka a jej najdôležitejším tesniacim prvkom je tesnenie hriadeľa. Pravidelne ho kontrolujte a v prípade akéhokoľvek poškodenia ho okamžite vymeňte.