Elektroprevodovky sú pre svoju obľúbenosť stále častejšou voľbou zo strany majiteľov priemyselných prevádzok. Spájajú v sebe vysokú efektivitu, cenovú dostupnosť a v neposlednom rade aj spoľahlivosť. Pripravili sme pre vás krátky prehľad zásad, vďaka ktorým bude obsluha elektroprevodovky bezpečná a popri tom dosiahnete jej maximálnu využiteľnosť.

Na čo nezabudnúť pri obsluhe elektroprevodovky?

Pred používaním elektroprevodovky je základným predpokladom pre celkovú bezpečnosť správna montáž. elektro prevodovkyElektroprevodovka musí byť umiestnená na pevnom rovnom povrchu a dôrazne sa odporúča, aby jej inštaláciu vykonávala adekvátne zaškolená osoba. Pred montážou je potrebné elektroprevodovku dôkladne skontrolovať, najmä tesnosť jednotlivých častí, vonkajšie kryty a tiež pohyblivé súčasti a stav vinutia.

Po montáži sa presvedčte či je umiestnenie elektroprevodovky stabilné a nedochádza k vibráciám. Pri skúšobnej prevádzke, ktorú začnite postupným zvyšovaním záťaže, si tiež všímajte, či elektroprevodovka nie je príliš hlučná. Pravidelne kontrolujte obsah mazív a stav tesnení.

Základom bezpečnej obsluhy elektroprevodovky je vždy postupovať v súlade s pokynmi výrobcu, ktoré nájdete v návode. Elektroprevodovku nepreťažujte a neprevádzkujte v nevhodnom prostredí. Nevhodné prostredie je napríklad prostredie s vysokou vlhkosťou, prašnosťou alebo s príliš vysokou či nízkou teplotou okolia. V prípade potreby prevádzky elektroprevodovky v prostredí s náročnými podmienkami, je elektroprevodovku potrebné náležite upraviť.

Ako je to s obsluhou šnekovej prevodovky?

snekova prevodovka

Šneková prevodovka

Snekova prevodovka patrí medzi veľmi často využívaný typ zariadenia a preto ho v tomto zhrnutí nemôžemevynechať.Pred obsluhovaním šnekovej prevodovky tiež platí, že si treba dôkladne preštudovať všetky pokyny výrobcu. Šneková prevodovka môže byť náchylná na prehrievanie, je preto dôležité udržiavať jej časti čisté. Rovnako platí, že je potrebné kontrolovať mazanie a odstraňovať prachové častice, ktoré by v budúcnosti mohli spôsobovať prehrievanie a sťaženú prevádzku prevodovky. Dôrazne zároveň neodporúčame akékoľvek preťažovanie šnekovej prevodovky.


Ak odpovede na svoje otázky súvisiace s elektroprevodovkou alebo šnekovou prevodovkou nenájdete v návode na obsluhu, neváhajte sa obrátiť na náš odborný tím.

elektroprevodovky vybo